25 września 2020

W dniu 24 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Obrady prowadził Prezes Zbigniew Łukasik, po wskazaniu protokolanta i wybraniu komisji skrutacyjnej sprawozdanie z działalności Zarządu TPDG przedstawiła W-ce Prezes Henryka Cecha, sprawozdanie Zarządu zawierało informacje o działaniach Towarzystwa m.in: organizacji Giełdy Staroci, Kwestowania na dwóch Dąbrowskich Cmentarzach, ufundowaniu tablicy pamiątkowej  Jakuba Klejna, organizacji imprez historycznych i spotkań informacyjnych z Rzecznikiem Praw Konsumenta, Komendantem Policji, Z-cą Komendanta Straży Pożarnej, senator Barbarą Małecka-Libera. Ponadto Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej uczestniczyło aktywnie w wielu wydarzeniach naszego miasta takimi jak Dzień Seniora, sadzenie lasu oraz szeregu spotkań tematycznych organizowanych w Muzeum "Sztygarka". Z ramienia Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Jan Kozak, zaakcentował on dostrzeżone słabości w działania Towarzystwa, które dotyczyły niektórych aspektów finansowych i organizacyjnych oraz pilną potrzebą wznowienia prac nad nowelizacją i uaktualnieniem Statutu TPDG. Oba dokumenty zostały w głosowaniu przyjęte przez członków zebrania. Jak zauważył w dalszej części zebrania Prezes Zbigniew Łukasik mimo zaistniałej w związku z pandemią sytuacją nasza organizacja zrealizowała założone na początku roku plany, mianowicie została opracowana i wdrożona przez przewodniczącego Komisji d/s mediów Stanisława Kwasa nowa strona internetowa TPDG i także profil  TPDG na Facebooku, na których aktywnie ukazują się informacje o działaniach Towarzystwa, został doprowadzony do końca przez Zbigniewa Bujnowskiego projekt upamiętnienia tablicą Jakuba Klejna, zakończony jej uroczystym odsłonięciem, prowadzone są także spotkania w muzeum "Sztygarka" a członkowie Towarzystwa uczestniczą w organizowanych przez Towarzystwo i miasto Dąbrowa Górnicza rocznicach wydarzeń historycznych. W końcowej części zebrania omawiano sprawy personalne, nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu, gdzie funkcję W-ce prezesa objął Arkadiusz Rybak, sekretarza Marta Gabryś, skarbnika Renata Solecka, a Stanisław Kwas został członkiem zarządu, do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa została wybrana Agnieszka Zagrodnik. Poniżej zdjęcia z zebrania. SK, MG.

 

Walne Zebranie TPDG

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018