Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej zostało założone 22 grudnia 1986 roku. Organizacja ta stanowi ważne ogniwo kulturotwórcze i integracyjne dla mieszkańców miasta, zajmuje się historią i współczesnością miasta i jego mieszkańców. Opiekuje się obiektami związanymi z historią miasta i jego mieszkańców,  promując je i chroniąc dla następnych pokoleń. Bierze również udział w życiu społecznym, organizując spotkania ze znanymi postaciami społeczeństwa Dąbrowy Górniczej.

 

Statut Towarzystwa

Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

 Pobierz w formie PDF

Zarządzanie

Społeczność

Organizacja

Działanie

STRONA w BUDOWIE     Walne zebranie członków

Zarząd

Komisja rewizyjna

Komisje celowe

STRONA w BUDOWIE     STRONA w BUDOWIE     STRONA w BUDOWIE     STRONA w BUDOWIE     STRONA w BUDOWIE     

STRONA w BUDOWIE     STRONA w BUDOWIE     STRONA w BUDOWIE     STRONA w BUDOWIE     STRONA w BUDOWIE     

STRONA w BUDOWIE     STRONA w BUDOWIE     STRONA w BUDOWIE     STRONA w BUDOWIE     STRONA w BUDOWIE     

Co robimy

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej współpracuje z innymi organizacjami i stowarzyszeniami promując ziemię dąbrowską. W całym okresie działalności Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej pozostaje wierne swoim ideałom, o czym świadczą kolejne inicjatywy i warunki, a m.in. I Kongres Organizacji Pozarządowych - Miłośników Miast. Dąbrowski Jarmark Staroci prowadzimy od 1990 roku w każdej 3 niedzielę miesiąca w centrum miasta. Turniej Wiedzy o Dąbrowie Górniczej organizuje od 1996 roku dla uczniów szkół gimnazjalnych. Od 1996 roku honorujemy najbardziej zasłużonych mieszkańców miasta nagrody „Dąbrowianin Roku”. Od 2003 roku organizujemy wycieczki dla niezamożnych dzieci pod nazwą „Turystyczne wakacje”. Prowadzimy działalność wydawniczą, której owocem jest m.in. Dąbrowski Magazyn Historyczny. Co roku pojawia się kolejna edycja naszego kalendarza. W roku 2008 obejmował on legendy dąbrowskie. Od pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych posiadamy reprezentację w Radzie Miasta Dąbrowy Górniczej. Obecnie są to: Piotr Chałuda. Od 2005 roku integrujemy mieszkańców miasta poprzez festyny rodzinne. Sponsorujemy ciekawe wydarzenia edukacyjna m.in. Konkurs wiedzy o mieście dla przedszkolaków. Często spotykamy się w naszej siedzibie lub Muzeum Miejskim a także w innych interesujących miejscach z ciekawymi ludźmi z naszego regionu.

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej