Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

Małgorzata Zięba nowym Prezesem TPDG

Zwołane na 23 czerwca 2022 roku walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej miało dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 do Krajowego Rejestru Sądowego a drugim Wybór nowego Prezesa Towarzystwa. Sprawozdanie finansowe jest elementem szerszej informacji o działalności organów towarzystwa, przedstawionym zebranym członków walnego zebrania. Pierwszym było sprawozdanie z działalności zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, przedstawiła go wiceprezes Henryka Cecha, dodatkowo informacje tę uzupełnił ustępujący Prezes Zbigniew Łukasik. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej i ocenę działalności zarządu towarzystwa i wynik finansowy przedstawił Jan Kozak. Następnie odbyły się głosowania w których walne zebranie członków zatwierdziło sprawozdania Organów Towarzystwa t.j. Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz sprawozdanie finansowe. W końcowym głosowaniu w tej części obrad członkowie walnego zebrania udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi TPDG za ostatni okres pracy. W drugiej części obrad ustępujący Prezes Zbigniew Łukasik krótko wyjaśnił powód swojej rezygnacji z pracy w zarządzie TPDG i funkcji Prezesa. Jak powiedział został wybrany Przewodniczącym Rady Seniorów Dąbrowy Górniczej i zobowiązał się poświęcić wyłącznie tej pracy. Następnie padły propozycje uzupełnienia składu zarządu i wyborów Prezesa TPDG. Spośród proponowanych kandydatów na tą funkcję zgodę na kandydowanie wyrazili Małgorzata Zięba i Dawid Orpych i na tym listę kandydatów zamknięto a sami zainteresowani przedstawili  swoje pomysły na  dalsze funkcjonowanie Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Zostało przeprowadzone przez komisję skrutacyjną tajne głosowanie na  Prezesa TPDG. Wybory wygrała Małgorzata Zięba co z zadowoleniem przyjęli członkowie zebrania. Nowo-wybrana Prezes Małgorzata Zięba krótko podziękowała za zaufanie i wybór a następnie podziękowała ustępującemu prezesowi Zbigniewowi Łukasikowi za jego dotychczasową pracę dla towarzystwa. W swoim i członków towarzystwa imieniu podziękowania dla ustępującego prezesa wygłosił także przewodniczący komisji rewizyjnej Jan Kozak gratulując jednocześnie wyboru nowej Prezes Małgorzacie Ziębie.

 

 

24 czerwca 2022