16 lipca 2023

Inna historia Dąbrowy Górniczej - z perspektywy (lotu) Sokoła, zadanie publiczne finansowana z dotacji Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Historia Dąbrowy Górniczej ma swoje białe plamy i niedopowiedziane opowieści. Szczególnie warte przypomnienia są te, które pozwalają lepiej zrozumieć procesy rozwoju miasta i rzucają nowe światło na główne wydarzenia w jego historii. Takimi opowieściami są historie lokalnych organizacji - dowód na to, że mieszkańcy od dawna interesowali się sprawami miasta i aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym. Szczególnym przykładem jest Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, które działało w Dąbrowie Górniczej od 1905. Tutejsze „gniazdo” tej najstarszej organizacji masowego członkostwa na ziemiach polskich pełniło ważne funkcje nie tylko lokalnie ale też odgrywało ważną rolę w regionie, w całym Królestwie Polskim, a także w kontaktach międzyzaborowych. Jak powiedział prelegent Piotr Frączak trudno opowiedzieć historię walki niepodległościowej, sportu, działań z profilaktyki zdrowotnej, turystyki, skautingu czy nawet debat politycznych nie odwołując się do tradycji Sokolich. Zainteresowanie mieszkańców historią własnej miejscowości, odszukanie w pamięci zbiorowej tradycji sokolich, oraz włączenie ich w obchody odzyskania niepodległości to okazja do poszukiwania zapomnianych historii lokalnych, przypomnienia ludzi i wydarzeń, ale też próba zrozumienia istoty działalności społecznej, budowania tożsamości lokalnej. To ważna sprawa poszerzenie wiedzy na temat historii Dąbrowy o wymiar społeczny (tradycje organizacji pozarządowych i społecznego zaangażowania mieszkańców) - kwerenda danych, poszukiwanie nowych źródeł, redakcja uzyskanych materiałów, z drugiej zaś na włączaniu mieszkańców do odkrywania historii własnego miasta (dyskusje w grupie na Facebooku, warsztaty "wydobywcze", spotkanie otwarte). Osią przewodnią będzie próba odtworzenia historii Sokoła w Dąbrowie (a więc i np. "gniazda" w Ząbkowicach, Gołonoga czy Strzemieszycach), zebrania informacji o ludziach i działaniach przez nich podejmowanych, oraz stworzenie do nich opowieści (storytelling)

 

Historia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018