07 sierpnia 2022

Adam Marceli Piwowar - Pierwszy Prezydent Dąbrowy Górniczej,

naukowiec, działacz społeczny i polityczny.

Urodził się 29 października 1874 r. Był synem Leopolda (stolarza) i Franciszki z Gdeszów. Pochodził z Dąbrowy Górniczej, tu ukończył szkołę powszechną, chodził do prywatnego progimnazjum w Miechowie, w 1886 r. ukończył Państwową Szkołę Górniczo-Hutniczą Stanisława Staszica. Następnie studiował na Uniwersytecie w Zurychu geologię i mineralogię m.in. u profesora A. Heima. W czasie studiów otrzymał u niego asystenturę. Na jego polecenie zbierał materiał z wysypisk alpejskich, wykorzystany później w pracy doktorskiej. W 1902 ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu z tytułem doktora geologii, Jako student należał do Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. Śledziły go władze carskie, a w 1903, po powrocie do kraju został aresztowany i uwięziony w Piotrkowie, a potem na Pawiaku. Zarzucono mu działania na rzecz wyzwolenia Polski spod zaborów. Został zesłany do Archangielska. Dzięki pomocy rosyjskich geologów na zesłaniu znalazł pracę w Muzeum Polarnym. Prowadząc badania geologiczne odkrył złoża ważnych surowców mineralnych, a w czasie wyprawy na Nową Ziemię także wielkie jezioro zasilane wodami topniejących lodowców oraz wypływającą z jezior rzekę o długości 30 km, nazwaną przez niego rzeką Nałkowskiego. Po amnestii wrócił do Dąbrowy Górniczej gdzie prowadził badania geologiczne i zarządzał kamieniołomami w Ząbkowicach. Zapoczątkował w 1912 działalność Krajoznawczego Muzeum im. Zygmunta Glogera w Dąbrowie Górniczej, uczestniczył w Kielcach, jako przedstawiciel Zagłębia Dąbrowskiego w organizowaniu pierwszego na terenie Kongresówki Rządu Narodowego. Od 11 września 1917 do 17 maja 1923 trzykrotnie był wybierany prezydentem Dąbrowy Górniczej. Na okres jego prezydentury przypadło reaktywowanie – po przerwie wojennej – Szkoły Górniczej i utworzenie gimnazjum męskiego. Wspierał działania na rzecz polskiego Śląska jako przewodniczący lokalnego Komitetu Plebiscytowego. Cieszył się uznaniem jako pedagog, uczestniczył też w życiu społecznym, m.in. przewodniczył lokalnemu oddziałowi Ligi Praw Człowieka i Obywatela (1935–1936) oraz wspierał długotrwałe strajki górników "Mortimera" i "Klimontowa" w 1933. Był także członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie, Polskiej Akademii Umiejętności, Od 1919 aż do końca życia wykładał geologię i mineralogię w Państwowej Szkole Górniczej i Hutniczej im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej. Z małżeństwa z Haliną z Czechowskich (Czachowskich) miał syna Lecha (1909–1940), poetę, jeńca Starobielska. Zmarł 1 lutego 1939 r. w domu rodzinnym przy ul. Kołłątaja.

 

Stale jest dostępna wystawa przedstawiająca postać Adama Piwowara w Muzeum Sztygarka - zapraszamy

 

Bibliografia

Ireneusz Łęczek: Prezydenci i przewodniczący Dąbrowy Górniczej 1916-2001. Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej, 2001, s. 10-11.

Jan Ziemba, Adam Marceli Piwowar, w: Śląski słownik biograficzny, tom I (pod redakcją Jana Kantyki i Władysława Zielińskiego), Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1977

"Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego", R. V, 1911 r., s. 50

Adam Marceli Piwowar
Pierwszy Prezydent Dąbrowy Górniczej

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018