Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

ul. Legionów Polskich 69     

41-300 Dąbrowa Górnicza

KONTAKT ZE MNĄ >

Towarzystwo Przyjaciół

Dąbrowy Górniczej

105 lat Dąbrowy Górniczej

Już w połowie XVII stulecia pojawiła się natomiast na terenie królewszczyzny (starostwa będzińskiego) wieś Dąbrowa powstała z woli starosty będzińskiego Zygmunta Stefana Koniecpolskiego na jego własnym gruncie (Koniecpolska Wola, 1652). Wokół znajdował się „okręg przemysłowy”,  miejscowych hutników i górników, którzy wydobywali i wytapiali tutaj rudy, przyczyniając się tym samym do powstania Pustyni Błędowskiej. W ostatnich latach Rzeczypospolitej w 1785 na wzgórzu obok wsi Dąbrowa znaleziono węgiel. Wkrótce nastąpił III rozbiór Polski a minister pruskiego górnictwa, w roku 1796 zlecił otworzyć kopalnię nazwana Reden. W latach 30. XIX wieku zapada decyzja o budowie huty, zwanej później Bankową, powstają też nowe kopalnie (węgla, galmanu), huty i nowe osiedla. Za Starą Dąbrową w latach 1839-1842 wzniesiono pałac dla Zarządu Zachodniego Okręgu Górniczego gdzie obecnie mieści siedzibę Muzeum Miejskiego „Sztygarka”. Prawa miejskie dostała Dąbrowa 18 sierpnia 1916 roku. Dąbrowa stała się miastem z rozkazu wodza armii austriackiej, tej samej, która w listopadzie 1918 została rozbrojona przez młodych dąbrowian, skupionych wokół organizacji niepodległościowych, prezydentem miasta nadal pozostał dr Adam Piwowar. Obszar ówczesnego miasta obejmował dzisiejsze centrum wraz z Hutą Bankową, Starą Dąbrową, Redenem i Staszicem. Od 1919 roku decyzją nowej Rady Miejskiej miasto nazywa się Dąbrowa Górnicza. W jej herbie do dziś znajdziemy nawiązanie do ziemi, górnictwa i polskości. W okresie międzywojennym Dąbrowa Górnicza była stosunkowo niewielkim obszarowo miastem obejmującym dzisiejsze śródmieście. W latach po II wojnie światowej miasto usamodzielniło się i rozrosło, stanowiąc pod koniec lat 70. drugie pod względem wielkości w Polsce. Dziś obchodzimy 105 już rocznicę nadania Dąbrowie Górniczej praw miejskich i trzeba przyznać że od 100 rocznicy znów w Dąbrowie wiele się zmieniło. Życzymy naszemu miastu Dąbrowie Górniczej dalszego wspaniałego rozwoju architektonicznego, gospodarczego, kulturalnego dla potrzeb jego mieszkańców przez następne 100 lat.

18 sierpnia 2021